Khoa mỹ thuật công nghiệp

Thành lập gần 20 năm, khoa đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề.

ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU KHOA MTCN 2017 

Ngành đào tạo

 

Thiết kế công nghiệp 

Công nghệ điện ảnh

Thiết kế thời trang

Thiết kế đồ họa

Hệ đào tạo

Đại học: Chính quy

Thời gian đào tạo

4 Năm

Danh hiệu

sau khi tốt nghiệp

 

Cử nhân mỹ thuật công nghiệp

Địa điểm học

215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Top