Giới Thiệu Về Khoa

  • QUY TRÌNH TUYỂN SINH CỦA KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

    Bao gồm Danh sách các ngành và tổ hợp môn thi xét tuyển cũng như phương thức xét tuyển và lịch xét tuyển chi tiết.

    11/08/2016
  • Giới Thiệu Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp

    Khoa mỹ thuật công nghiệp với những bước tiến nhảy vọt, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập hiện đại ngay Trung tâm thành phố, Chương trình chính quy chất lượng cao, Đội ngũ giảng viên hàng đầu, đặc biệt có thêm sự góp sức của nhiều Giảng viên nước ngoài là những chuyên gia nổi tiếng của ngành. Sinh viên có thêm nhiều cơ hội thực tế, thực tập tại các Doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế lớn nhất.

    11/08/2016
Top